Benátky
Brodce
Cukrovar
Dolní Cetno
Girona
Strojvůdce
Žel.dostaveníčko

Bejvávalo....

Vítejte na webu, který je věnován zrušeným tratím. Čtení o takových tratích mne naplňovalo pocitem jakéhosi tajemna. Ten mne naštěstí neopouští ani nyní, kdy si takových výletů za poznáním užívám dle vlastní libosti a navíc se k němu připojuje pocit dobrodružství okořeněný malou špetkou objevitelské euforie...

...bejvávalo, bejvávalo dobře!
Za našich mladých let
bejval svět jako květ
bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře!

Když jse mi v mysli vynořil název tohoto webu, neodbytně se mi vtírala melodie nápěvku uvedeného výše, který mi zpívávala moje maminka a snažila se mě naučit zpívat tento popěvek ve formě kánonu.

Kdosi kdysi napsal, že cesty jsou lidským výtvorem v měnící se krajině, který nejdéle odolává působení času. Mám ale neodbytný pocit, že u železnic to tak docela neplatí. Přestože žádné železnici (moderního typu) není přes 200 let, některé dokázaly zmizet docela spolehlivě, po některých zůstala pouze nezvykle modelovaná krajina a některé byly proměněny ve své funkci (doprava jiného typu než železniční).