ÚVOD HISTORIE FOTOGALERIE

Po kolejích do Benátek

Vlečka s železničním mostem přes řeku Jizeru byla postavena majitelem benáteckého panství hrabětem Leopoldem Bohumilem Thun-Hohensteinem, který se velmi snažil o hospodářský rozvoj celého panství. V roce 1869 vystavěl panský cukrovar ve Starých Benátkách a v letech 1877-8 jej propojil s železniční tratí Praha - Mladá Boleslav - Turnov. Vlečka končila v zastávce nazvané Chrastenhof-Chrástecký Dvůr, kde byla postavena budova stanice, rampa na skládku řepy a vedlejší kolej. S velikou slávou byla pokřtěna první parní lokomotiva jménem „Christiane" po manželce pana hraběte. Třinápravová lokomotiva-familiárně nazývaná„Kristýnka"-byla vyrobena v Anglii továrnou H. Hughes & Co. Enginer, pracovala do roku 1944.

Druhá lokomotiva byla zakoupena cukrovarem v roce 1880 v německé továrně Hagans z Erfurtu. Lokomotiva mela opět tři nápravy a nesla jméno „Benátek". Vlečka zajišťovala provoz cukrovaru, místních cihelen a zásobovala město uhlím.

Lokomotiva, sloužící po roce 1948, byla lidmi pojmenována jménem „Marta" - po manželce Klementa Gottwalda, což však nebylo stranickými představiteli kladně přijato a zodpovědný pracovník továrny musel tuto nevhodnou iniciativu vysvětlovat až na nejvyšších stranických místech.

Cukrovar ukončil provoz v roce 1949 a společně s vlečkou přešel do majetku firmy Karborundum. Vlečka byla prodloužena dále do hlavního závodu. V prostoru „bývalého cukrovaru" byly vystavěny provozy SiC a Jizera, ve kterých probíhala v pecích výroba SíC a surovárnách výroba a zpracování SiC a umělého korundu.

Po roce 1990 docházelo k postupnému útlumu využití vlečky, v záři roku 2005 byla vlečka snesena, poté firma Korund s.r.o., nový majitel bývalého cukrovaru a provozu Jizera, odprodala most a celou vlečku až do Chrásteckého Dvora (od roku 1961 stanice Zdétín u Chotětova) městu Benátky nad Jizerou.

Celý projekt in-line stezky a cyklostezky byl zahájen a sledován s velkým zájmem veřejnosti. Vznikl nejenom podporou EU prostřednictvim Regionálního operačního programu Střední Čechy, ale také jednomyslným postojem zastupitelstva města Benátky nad Jizerou a díky vstřícnosti zastupitelstev a představitelů sousedních obcí Zdětín a Sedlec.

Městský úřad
Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou
Tel. 326 316101
podalelna@ benatky.cz
www. benatky.cz